Protestantse Gemeente Bilthoven


A Festival of Lessons & Carols

Op woensdag 20 december vindt om 20:00 uur in de Centrumkerk “A Festival of Lessons & Carols” plaats. Veel liederen, enkele lezingen, geen preek en na afloop warme chocolademelk & glühwein.