Protestantse Gemeente Bilthoven


Dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers voor Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Jaarlijks komen 50 -100 statushouders (vluchtelingen met een asiel- of verblijfsvergunning) in de gemeente De Bilt wonen. Steunpunt Vluchtelingen De Bilt helpt hen de eerste 2 jaar bij de inburgering, met als hoofddoel het zelfstandig kunnen functioneren in onze samenleving.

Door de situatie in onder meer Syrië is het aantal nieuwe vluchtelingen in De Bilt dit jaar toegenomen en de verwachting is dat ook het aankomende halfjaar meer statushouders in onze gemeente zullen worden gehuisvest.

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er is op korte termijn vooral behoefte aan maatschappelijke begeleiders. Zij helpen hun cliënten bijvoorbeeld met het invullen van de noodzakelijke formulieren, maken hen wegwijs in de gemeente, helpen met schoolkeuze en gaan de eerste keer mee naar de huis- en tandarts. Meer informatie vind je op https://steunpuntvluchtelingendebilt.nl en in bijgevoegde functieomschrijving.

De nood is hoog: er zijn zo snel mogelijk extra vrijwilligers nodig om de nieuwe vluchtelingen goed te kunnen begeleiden en om overbelasting van de huidige 80 vrijwilligers te voorkomen.