Protestantse Gemeente Bilthoven


Eredienst

KERKDIENSTEN 

Het hart van de gemeente klopt in de zondagse erediensten. Deze worden gehouden in de Zuiderkapel en wel tweemaal per zondag, om 9.30 uur en om 18.30 uur.

Ook op de tweede feestdagen en Hemelvaartsdag is er om 9.30 uur een dienst. Op bid- en dankdag en Goede Vrijdag zijn er twee diensten: om 14.30 uur en om 19.30 uur. De dienst op oudejaarsdag is om 18.30 uur. De dienst op nieuwjaarsdag begint doorgaans om 10.00 uur.

De kerkdiensten worden gehouden in de Zuiderkapel, Boslaan 3, 3722 BA Bilthoven. De activiteiten van de verenigingen en clubs en andere bijeenkomsten vinden voornamelijk plaats in het wijkgebouw naast de Zuiderkapel. Het telefoonnummer van kerk- en wijkgebouw is 030-2291178.

Reserveringen dienen te geschieden via het kerkelijk bureau.


 • HEILIGE DOOP

  Bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant, scriba of wijkouderling. In overleg wordt dan een passende datum gezocht, waarna (doorgaans in de week voorafgaand aan de doopbediening) het doopgesprek plaatsvindt met een afvaardiging van de kerkenraad.


 • HEILIG AVONDMAAL

  De viering van het Heilig Avondmaal neemt een belangrijke plaats in, in het leven van de gemeente. In de ochtenddienst voorafgaande aan de avondmaalzondag wordt voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden. In de avonddienst vindt dankzegging/nabetrachting plaats.

  Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd. De eerstvolgende data zijn (onder voorbehoud): 06-09-2015, 29-11-2015.

  In de week voorafgaande aan de avondmaalzondag wordt er censuramorum gehouden in de consistorie. Gemeenteleden die iets te bespreken hebben wat de viering van het Heilig Avondmaal in de weg kan staan worden uitgenodigd zich hier te melden, nadat ze eerst de weg van Mattheüs 18:15 gegaan zijn. Op de zaterdagavond voorafgaande aan de avondmaalzondag wordt om 19.30 uur in de Zuiderkapel een korte voorbereidingssamenkomst gehouden, waar alle (belijdende) leden van de gemeente welkom zijn.

 • RINGLEIDING

  In de Zuiderkapel is in de kerkzaal een ringleiding voor slechthorenden aanwezig.

 • TOEGANKELIJKHEID

  De Zuiderkapel is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

 • KINDERCRÈCHE

  Tijdens elke morgendienst en ’s avonds bij bijzondere diensten wordt er crèche gehouden voor de jongste kinderen. Contactpersoon is mevr. Gea van Essen-van Woudenberg

 • VERVOERSDIENST

  Ouderen die graag de kerkdiensten willen bijwonen maar niet meer in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, kunnen een beroep doen op de vervoersdienst. Gemeenteleden die van tijd tot tijd één of meer ouderen in hun auto mee willen nemen naar de kerk kunnen zich daarvoor opgeven bij de vervoersdienst. Contactpersoon is dhr. André Kronenburg