Protestantse Gemeente Bilthoven


Jeugdwerk


 • CATECHISATIES

  Van half september tot eind maart wordt er wekelijks catechisatie gehouden in de consistorie van de Zuiderkapel. De catechisaties worden op dinsdagavond gegeven.

  De groepsindeling en de tijden  zijn als volgt:

  • 19.00-19.55 uur  (12-15 jaar)
  • 19.55-20.50 uur (16 jaar en ouder)
  • 20.50-22.00 uur (belijdeniscatechisatie)

  De belijdeniscatechese staat ook open voor hen die menen nog geen belijdenis te kunnen doen of daarvan niet zeker zijn, maar niet meer naar de gewone catechisaties gaan. De kerkenraad wekt alle jongeren uit de gemeente op actief aan de catechese deel te nemen! Neem gerust ook een vriend of vriendin mee.

  Contactpersoon: Ds. R.W. de Koeijer (rwdekoeyer@filternet.nl)

 • CATECHESE-COMMISSIE


  Ter ondersteuning van de catechese bestaat er een catechese-commissie, die meeleeft en meedenkt met de catechese in de gemeente.

 • JEUGDRAAD

   Het jeugdwerk wordt gecoördineerd door de jeugdraad, die onder voorzitterschap van de jeugdouderling ca. tweemaal per jaar bijeenkomt. De jeugdraad bestaat uit alle leidinggevenden van de jeugdclubs en -verenigingen.

  Contactpersoon: M. Steenbeek

 • ZONDAGSSCHOOL Samuel

  Voor jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar is er (met uitzondering van de vakanties) om de zondag na de ochtenddienst zondagsschool in het wijkgebouw.

  Contactpersoon: M. Steenbeek,

 • KINDERCLUB De Schatgravers

  Voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar. De clubavonden zijn om de twee weken op vrijdagavond van 19.30 – 21.00 uur in het wijkgebouw.

  Contactpersoon: Margreet Steenbeek  (margreetsteenbeek@xs4all.nl)

 • TIENERCLUB De Heere is mijn Herder

  Voor jongeren van 12 tot 16 jaar. De clubavonden zijn om de twee weken op vrijdagavond van 19.30 – 21.00 uur in het wijkgebouw.

  Contactpersoon: Mevr. G. van Essen-van Woudenberg

 • JEUGDVERENIGING De Schaapskooi

  De vereniging is bedoeld voor alle jongeren in de gemeente vanaf ongeveer 16 jaar. De bijeenkomsten zijn om de twee weken op zondagavond na de dienst, in de consistorie en duurt tot 22.00 uur.

  Contactpersoon: M. Steenbeek