Protestantse Gemeente Bilthoven


Basiscatechese op school

Aan alle leerlingen van de Julianaschool wordt basiscatechese gegeven. Onder lestijd bezoekt ds. Benedikte Bos meerdere keren per jaar de afzonderlijke groepen. Op die manier horen ruim 500 kinderen over:  “wat voor een boek is de Bijbel”, “wat gebeurt er in een kerkdienst”, “wat vieren we bij het Avondmaal”, etc.

Mochten ook andere Bilthovense basisscholen belangstelling hiervoor hebben, dan wordt gekeken naar de mogelijkheden. Meer informatie bij ds. Benedikte Bos.

 

1