Protestantse Gemeente Bilthoven


Bijbelkring

Op de eerste woensdag van de maand is er in de consistorie van de Zuiderkapel een Bijbelkring, die enigszins de adem van het kerkelijk jaar volgt. We komen elke eerste woensdag van de maand om 10.00 uur bij elkaar, tot ongeveer 11.30 uur. Er wordt stevig bijbelgelezen, gesproken en geleerd. U kunt gerust langskomen. We beginnen weer op 3 oktober.