Protestantse Gemeente Bilthoven


Blauwe Folder

De werkgroep De Blauwe Folder zorgt voor de uitgave – tweemaal per jaar – van De Blauwe Folder. Hierin staan activiteiten vermeld, die door de bij de Raad van Kerken De Bilt e.o. aangesloten kerken uit hun eigen programma zijn voorgedragen.

De in de folder opgenomen activiteiten hebben een oecumenisch karakter en zijn toegankelijk voor alle leden van de aangesloten kerken. De werkgroep komt tweemaal per jaar bij elkaar om de samenstelling van de uit te brengen Blauwe Folder te bespreken en bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende kerken.