Protestantse Gemeente Bilthoven


Commissie Leren

De Commissie Leren is door de Algemene Kerkenraad van de PGB ingesteld en heeft tot doel één zijde te vullen van de drie die het wezen van een gemeente uitmaken: vieren, dienen, leren, -de laatste dus. Op dit moment bestaat ze uit drie leden: Hans Bouma, Corja Kuiken en Carla Roelofsen. De Commissie organiseert lezingen, gesprekken en cursussen voor belangstellende gemeenteleden. De plannen worden steeds in het kerkblad, via het zondagsbulletin en door middel van direct mail bekend gemaakt.