Protestantse Gemeente Bilthoven


Afscheid ds. Benedikte L. Bos

Zoals bekend neemt ds. Benedikte L. Bos in het weekend van 25 en 26 augustus afscheid van onze wijkgemeente.

Op zondag 26 augustus vindt de afscheidsdienst plaats om 10.30 uur in de Centrumkerk.

Op zaterdag 25 augustus willen we als wijkgemeente op een informele manier en onder het genot van een hapje en drankje afscheid nemen van Benedikte en Tjeerd.

U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De bijeenkomst wordt gehouden van 17.00 – 20.00 uur in de Centrumkerk. Let op: deze tijd wijkt af van wat in het kerkblad staat vermeld.

Er wordt gewerkt aan een programma voor deze bijeenkomst.

Als individueel gemeentelid wordt u uitgenodigd uw herinnering(en) aan Benedikte te verwoorden of uit te beelden op A-4 formaat en deze bijdrage zaterdag 25 augustus mee te nemen. Er wordt gezorgd voor een verzamelpunt.

Wij hopen velen van u te zien op 25 augustus.

Namens de voorbereidingsgroep,

Lummy Blömer