Protestantse Gemeente Bilthoven


Afscheid Paul Wansink

Op zondag 18 oktober zal ds. Paul Wansink tijdens de eredienst afscheid van ons nemen. Voorafgaand organiseren wij op zaterdag 17 oktober een avond, waar mensen Paul (en Lobke) kunnen bedanken en hen succes voor de toekomst kunnen wensen. Deze avond zal in de Centrumkerk worden gehouden en u bent vanaf 20.00 uur van harte welkom.

Stel u doet ook mee met het gezamenlijke cadeau wat we Paul willen geven, dan kunt u uw gebaar overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 0711 17 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente te Bilthoven.

Het is natuurlijk ook leuk als u hem iets persoonlijks wilt geven!