Protestantse Gemeente Bilthoven


Bericht Algemene Kerkenraad

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken ten aanzien van het fusieproces. Omdat dit niet kan wachten tot het verschijnen van het volgende kerkblad doen wij dit in de vorm van deze mededeling.

Lees verder…