Protestantse Gemeente Bilthoven


Dinsdag 9 oktober: Orgaandonatie: Ja/Nee?

Veel is er al over geschreven en gesproken. Maar hebben bijbel en kerk ook wat te zeggen over de vragen rondom orgaandonatie? Ds. Henk Boter, predikant in Apeldoorn en zelf orgaan ontvanger, neemt ons mee naar Bijbelse- en geloofsperspectieven. Ineke Stienstra, huisarts te de Bilt, gaat in op de vele indianenverhalen die er bestaan rond orgaandonatie en vertelt over de feitelijke kant. De bedoeling van de sprekers is niet om u in een bepaalde richting te duwen maar om u weloverwogen uw eigen keuze te laten maken.

Op dinsdagavond 9 oktober 2018 bent u van harte welkom in de serre van de Centrumkerk, Julianalaan 42, in Bilthoven. We beginnen om 20.00 uur. Na een korte inleiding door ds. Boter en dr. Stienstra is er ruimte voor vragen en een gesprek met de zaal. De avond wordt georganiseerd door de Protestantse gemeente Den Dolder en de Wijkgemeente Centrumkerk van de Protestantse gemeente Bilthoven. Rond 21.30 eindigt het officiële gedeelte en is er informeel gelegenheid om na te praten bij een hapje en een drankje. Van harte welkom!