Protestantse Gemeente Bilthoven


Ds. Paul Wansink 25 jaar predikant – Symposium

Op zaterdag 8 juni 2013 organiseert de Protestantse Gemeente Bilthoven een symposium:

De PKN: trekken aan een dood paard?

De ontwikkelingen in de PKN zijn zorgwekkend. Jaar na jaar ledenverlies, achteruitgang in financiën, kerken gaan dicht, predikanten lijken de moed te verliezen. In juni 2013 is Paul Wansink 25 predikant van eerst de Hervormde en nu de Protestantse kerk. Een goed moment voor bezinning. Op deze dag komen belangrijke thema´s aan de orde. Jeugdwerk, kerkmuziek, gemeenteopbouw en de relatie tussen de pre-constantijnse kerk en onze kerk in een laat-moderne samenleving. Is er toekomst voor de PKN en hoe zoeken wij nieuwe wegen? Een dag van verdieping voor geïnteresseerde gemeenteleden en theologen.

Zie voor meer informatie en aanmelden deze pagina.