Protestantse Gemeente Bilthoven


Geloven in Zuid-Afrika en Bilthoven

Aan het begin van 2017 zijn is ons oud-gemeentelid Rineke van Ginkel door Kerk In Actie uitgezonden naar Zuid Afrika.

Ze werkt bij het Beyers Naudé Centrum in Stellenbosch. Daar helpt ze mee bij het organiseren van een jaarlijkse nascholing van predikanten van de Verenigende Gereformeerde Kerk, en de vele andere activiteiten van het BNC voor de studenten van de universiteit. Ze hoopt een brug te vormen tussen gemeenten in Zuid-Afrika en Nederland door met u te delen wat zij ervaart van het kerk zijn in Zuid-Afrika.

De PGB heeft zich als ondersteunende gemeente verbonden aan de uitzending van Rineke. Samen met haar man Patrick, komt ze voor een maand verlof naar Nederland. Rineke komt dan ook een avond naar Bilthoven. Zij wil u dan graag meer vertellen over haar werk en met u in gesprek gaan over kerk zijn in Nederland én in Zuid Afrika. De avond wordt gehouden op 18 januari om 20 uur in de serre van de Centrumkerk. Wij nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen.

Namens ZWO en Diaconie
Machteld Loeff, Hanneke Zwaan en Dirk Verburg