Protestantse Gemeente Bilthoven


Gemeenteavond

Gemeenteavond 26 november 2013

Op 26 november werd er voor de wijkgemeentes “Oost/West” een informatieavond georganiseerd waarbij de visie van de kerkenraden alsmede plannen voor de verbouw/renovatie van de Julianakerk werden gepresenteerd.

Eric Heldens van architectenbureau Arcus deelt zijn visie op de verbouw van de Julianakerk en laat ons de tekeningen zien. De kerkzaal zal in zijn schetsontwerp worden vergroot door de huidige nevenruimtes te betrekken bij de kerkzaal. Daarnaast wordt de verruimde kerkzaal stilistisch gerenoveerd. De huidige jeugdruimte wordt dan consistoriekamer/kleine vergaderruimte.

Totdat de Magneet medio 2015 vrijkomt zullen tijdelijke kantoorunits (“portacabins”) worden geplaatst als jeugdruimte. In de kosterswoning wordt de keuken gebruikt inclusief realisatie van twee extra sanitaire voorzieningen. Tevens wordt daar het kerkelijk bureau ondergebracht. Bij het beschikbaar komen van de Magneet zal deze worden verbonden met de kerk zodat daar aanvullende kerkactiviteiten kunnen plaatsvinden.

Een groot deel van de gemeenteleden kan zich in de lijn van de gepresenteerde plannen vinden. Bij een ander (kleiner) deel van de gemeenteleden is de behoefte de bijbehorende gepresenteerde financiën verder onderbouwd/gespecificeerd te krijgen. Voorgesteld wordt de architect te vragen een definitief ontwerp te laten maken met een daarbij behorende begroting.

De financiële kant van de renovatie zal dan ook in een aparte gemeenteavond worden behandeld. Ook zullen die avond de plannen rondom de Noorderkerk worden meegenomen. Geprobeerd wordt die volgende gemeenteavond in januari 2014 te laten plaats vinden.

Bijlagen:

Visie zoals verwoord door ds. Paul Wansink

– Schets