Protestantse Gemeente Bilthoven


Gemeenteavond 30 mei 2018

Als kerkenraad willen we u als gemeente graag betrekken bij het reilen en zeilen van onze Centrumkerkgemeente. Daarom organiseren we op woensdagavond 30 mei om 20.00 uur een gemeenteavond in de serre. We presenteren een verslag van het afgelopen jaar en de diaconie en de kerkrentmeesters zullen inzicht geven in hun cijfers. Tevens is er een rondvraag waarin u al uw vragen kwijt kunt. Na de pauze zullen Robert van Loenen en Richard Verhoef van onze pioniersplek Lifewirez vertellen over wat de jongeren in de kelder bezielt. We hopen u deze avond te mogen begroeten!