Protestantse Gemeente Bilthoven


Gemeenteavond

Maandag 24 juni om 20.00 uur (inloop: 19.45 uur) bieden we u opnieuw een gemeenteavond aan. Opnieuw: voor de (gereformeerde) leden van de Julianakerk in de Julianakerk, voor de hervormden van de Noorderkerk in de Noorderkerk, en voor de hervormde Zuiderkapelleden in de Zuiderkapel zelf. Dit keer om een terugblik te geven op wat er op de verschillende gemeenteavonden van 18 maart is gezegd en om met u te delen hoe de kerkenraad dit vorm wil geven in de toekomst van onze Protestantse Gemeente in wording. U bent van harte welkom!