Protestantse Gemeente Bilthoven


Kinderkerstnachtdienst

24 December 2018, 19.00 uur.
Centrumkerk, Julianalaan Bilthoven.

Het eeuwenoude kerstverhaal op een eigentijdse manier
uitgebeeld. In deze feestelijke dienst wordt veel gezongen, met medewerking van de kindercantorij van de Centrumkerk! U bent van harte
welkom, jong en oud!