Protestantse Gemeente Bilthoven


Medewerker Kerkelijk Bureau

Van 20-12-2018 tot 07-01-2019 is Coen Helsdingen met vakantie.

Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode dus niet ‘bemand’ zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.