Protestantse Gemeente Bilthoven


Na de gemeenteavond

Kennen en horen van de gemeente

De kerkenraden vragen een schriftelijke reactie van de gemeenteleden die niet aanwezig waren op 18-03-2013.

Op maandagavond 18 maart 2013 hebben de wijkgemeenten Noord, Zuid en De Ark van de Hervormde gemeente te Bilthoven en de Julianakerk, ieder een gemeenteavond gehouden.

Het doel van deze bijeenkomsten was:

  • de gemeenteleden de laatste ontwikkelingen te melden (kennen)
  • de gemeenteleden te horen over het proces van fusie en gebouwen (horen)
  • als kerkenraden een besluit te kunnen nemen over het vervolg van het fusieproces

Alle gemeenteleden zijn hiervoor per brief uitgenodigd.

Alle bijeenkomsten kenden een hoge opkomst en de aanwezigen hebben bevestigd dat zij op deze avond gekend en gehoord zijn. Doch er waren ook mensen verhinderd.

De kerkenraden stellen de gemeenteleden, die wel zijn uitgenodigd en die niet op deze avond aanwezig konden zijn, alsnog in de gelegenheid om hun mening kenbaar te maken ten aanzien van fusie en gebouwen en functioneren van de kerkenraden. Zij kunnen tot uiterlijk 13 april schriftelijk reageren op de navolgende vragen.

A. De kerkenraad wil graag weten waar uw voorkeur naar uitgaat:

  1. Eerst fuseren en de kerkgebouwen daarna regelen, dan vervalt het voorgenomen besluit en besluit de nieuwe kerkenraad.
  2. Eerst de kerkgebouwen regelen en dan fuseren, zoals verwoord in het voorgenomen besluit.

B. Bent u van mening dat het functioneren van de Algemene Kerkenraad, de wijkkerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters zodanig is, dat daardoor het leven en werken in onze gemeente wordt ontwricht?

De kerkenraden verzoeken u om uw reacties en argumenten op genoemde vraagstelling te sturen naar de voorzitters van de eigen (wijk-) kerkenraad, per adres Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Bilthoven, Laurilardlaan 6, 3723 DM Bilthoven of postbus 136, 3723 AC Bilthoven.

 

Wijkgemeente Noord: de heer C. de Jong

Wijkgemeente Zuid: mevrouw L. Blömer

Wijkgemeente De Ark: de heer J. Rijksen

Julianakerk mevrouw R. Foeken

 

Zie voor verdere informatie:

– uw uitnodigingsbrief

– de presentatie van de avond

– de brief van Dienstenorganisatie PKN, Steunpunt Midden

– de brief aan het Breed Moderamen van de Classis Utrecht en Zeist 

(de laatste twee documenten vindt u hier)