Protestantse Gemeente Bilthoven


Nieuw rekeningnummer collectebonnen en overige informatie bankrekeningnummers

Er is een nieuw bankrekeningnummer voor de bestelling van collectebonnen. Het rekeningnummer is NL26 RABO 0373 7268 13 tnv “Cvk Protestantse Gemeente Bilthoven inzake collectebonnen”. Wij vragen u voor uw bestelling voortaan dit nummer te gebruiken.

Daarnaast is het algemene bankrekeningnummer van onze gemeente veranderd. Dat is nu NL55 RABO 0373 7163 97. Als u zelf via een (periodieke) overboeking uw kerkelijke bijdrage overmaakt, willen u vragen om dit rekeningnummer te gebruiken.

Wij verzoeken u geen gebruik meer te maken van FVLB-, ING-, of ABN AMRO-nummers. Het college gebruikt alleen nog Rabo-rekeningnummers.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pknbilthoven.nl of 030-2282866).

Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters