Protestantse Gemeente Bilthoven


Preek van de Leek: door de bomen het bos blijven zien!

Op zondag 10 maart 2019 zal de derde Bilthovense Preek van de Leek gehouden worden door Sabine Oudt. Getogen in Bilthoven en nu wonend in Utrecht houdt deze 30-jarige vrouw zich in het dagelijks leven bezig met verschillende facetten van duurzaamheid. Zoals bewust reizen, kringloopkleding en het ontwikkelen van duurzame business cases. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, ervaart zij dagelijks. Soms lijkt het wel alsof de aarde geen toekomst meer heeft en soms voel je je machteloos omdat je niet weet hoe je dat moet veranderen. Maar Sabine heeft ervaren dat telkens een stapje duurzamer worden, houvast geeft en het vertrouwen dat een duurzame toekomst mogelijk is. Graag deelt zij haar ervaringen met u.

Aanvang 16:00 uur in de Centrumkerk, Julianalaan 42 te Bilthoven. Na afloop bent u welkom voor een hapje en een drankje. De toegang is vrij. Er zal een collecte gehouden worden voor een doel dat Sabine heeft uitgekozen.