Protestantse Gemeente Bilthoven


Preek van de leek: Verwondering, er is leven na de dood!

Op zondag 7 oktober 2018 houdt Diny de Bok de eerste Bilthovense Preek van de Leek. Al vele jaren is ze woonachtig in ons dorp. Diny is werkzaam geweest in het onderwijs. Eerst als onderwijzeres in het basisonderwijs in Apeldoorn. Daarna in het basis- en voortgezet onderwijs aan een school voor speciaal onderwijs in Zeist.

In haar Preek van de Leek zal ze vertellen over een bijzondere gebeurtenis die haar in 2007 overkwam. Het heeft haar leven ingrijpend veranderd en haar denken diepgaand beïnvloed. Tot nu toe was dit alleen aan een kleine kring van dierbaren bekend. Maar nu vindt Diny de tijd rijp om openheid van zaken te geven over die wonderlijke ervaring van 11 jaar geleden. Het geeft haar de overtuiging dat er leven is na de dood.

Aanvang 16.00 uur in de Centrumkerk, Julianalaan 42 te Bilthoven. Na afloop bent u welkom voor een hapje en een drankje.