Protestantse Gemeente Bilthoven


Start van het werk van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie voor de vervulling van de vacature van ds. Bos is medio oktober van start gegaan. De commissie bestaat uit acht leden, zeven leden van de Centrumkerk en een lid van De Ark. Het zijn Patrick van Beelen, Jeroen Bransen, Ellen Kieviet, Cornelis Kronenburg, Corja Kuiken, Claran Lieve, Piet Stammes (vz.) en Matty Vroom. Het profiel van de te beroepen predikant is door de kerkenraad vastgesteld. Dat profiel betreft een 50 % parttime predikant (v/m), die naast het uitvoeren van het reguliere kerkelijke werk, speciale aandacht zal geven aan de relatie met de Julianaschool. De vacaturetekst met profielschetsen is hier te downloaden.

Voor het zoeken van kandidaten zal gebruik worden gemaakt van de advieslijst van de landelijke kerk en van suggesties van gemeenteleden. Ook zal er een advertentie worden geplaatst op de website van de landelijke kerk.

Graag willen we u als gemeente oproepen om namen op te geven van door u geschikt geachte predikanten. Die opgave moet gemotiveerd en voorzien van de naam van degene die de opgave doet worden gestuurd aan de beroepingscommissie. Dat kan per email aan: beroepingscommissie@pknbilthoven.nl. U kunt uw suggestie ook schriftelijk aan een van de leden van de commissie geven. De sluitingsdatum voor de opgave van namen vanuit de gemeente is eind december. Wij bidden dat de zoektocht naar een nieuwe predikant vrucht zal mogen dragen.