Protestantse Gemeente Bilthoven


Taizévieringen in Centrumkerk

Zondagavond
27 januari as. om 19.30 uur is er in de Centrumkerk in Bilthoven,
Julianalaan 42,  een Taizéviering met koor en instrumentalisten onder
leiding van Joke Firet.

De
vieringen zijn een gezamenlijk project van de PKN in de De Bilt en van
de Centrumkerk in Bilthoven en de aanvangstijd is altijd 19.30 uur.

De data tot de zomervakantie 2019 zijn:

27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei.