Protestantse Gemeente Bilthoven


Toneelvoorstelling As I left my Father’s House

Een groep uit de Raad van Kerken in Bilthoven, Steunpunt Vluchtelingenwerk Nederland en de plaatselijke werkgroep Amnesty International heeft in het kader van de viering van 900 jaar De Bilt het initiatief genomen tot het organiseren van een voorstelling van het interactieve toneelstuk As I left my Father’s House, op zaterdag 13 april om 16.30 uur in de Julianakerk aan de Julianalaan in Bilthoven. De inloop begint om 16.00 uur.

De voorstelling is een productie, gebaseerd op verhalen van mensen, die aan den lijve ervaren hebben hoe het is als aanhangers van diverse religies als islam, jodendom en christendom elkaar in de situatie van vluchteling ontmoeten en hoe zij op elkaar reageren.

De vluchtelingen vertellen over hun wereld. Een wereld van mensen die leven met de gevolgen van vijandigheid, oorlog en extremisme. Tijdens en na hun vlucht vinden ze inspiratie in het leven van hun profeten Abraham, Mozes, Mohammed en Jezus, die ook moesten vluchten. Voor hun onderdrukkers, maar ook voor hun eigen volk. Deze aangrijpende verhalen worden ondersteund door muziek en zang, raken en ontroeren. Het zijn universele verhalen die bruggen slaan met het hier en nu. Door het decor zijn de toeschouwers letterlijk en figuurlijk heel dicht bij de verhalenvertellers. Na de voorstelling is er steeds ruimte voor een gesprek met de makers. De leider is Bright O. Richards, de organisatie is in handen van New Dutch Connections. Meer informatie over deze instelling kunt u krijgen via www.newdutchconnections.nl. Bij alle tot nu toe gehouden voorstellingen waren de aanwezigen diep onder de indruk van het gepresenteerde. Steeds vond er na afloop een levendige gedachtenwisseling plaats.

De toegang is vrij; wel wordt er een collecte gehouden die de royale subsidie van enkele organisaties moet aanvullen.