Protestantse Gemeente Bilthoven


Vakantie kerkelijk bureau en koster

Medewerker Kerkelijk Bureau

Van 01-07-2018 tot 22-07-2018 is Coen Helsdingen met vakantie.
Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode dus niet ‘bemand’ zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.

Koster
Van 24-06-2018 tot 14-07-2018 is Yvonne van der Graaf met vakantie.