Protestantse Gemeente Bilthoven


Vertrek Paul Wansink

Tijdens de eredienst van afgelopen zondag, 12 juli heeft onze dominee Paul Wansink medegedeeld dat hij het beroep uit Dordrecht heeft aangenomen. We zullen zijn vertrek als een groot gemis ervaren en feliciteren de gemeente in Dordrecht met deze aanwinst.

Een predikant is de herder van de gemeente van Christus. Hij is echter een passant: Hij kan een beroep van een andere gemeente in overweging nemen, en afwegen welke gemeente het best gediend kan worden bij het zoeken naar het koninkrijk van God.

Het is heel erg jammer dat Paul weggaat, het is voor velen ook totaal onverwacht, maar we gaan gewoon dóór als Protestantse Gemeente Bilthoven.

  • We zijn een levende, actieve gemeente;
  • er zijn mooie plannen voor het nieuwe seizoen;
  • een Centrumkerk die prachtig wordt;
  • En last but not least: we hebben dominee Benedikte!

We gaan zo spoedig mogelijk stappen zetten om weer te kunnen beroepen. Er ligt een mooi, uitdagend jaar in het verschiet met veel activiteiten waarin wij elkaar als gemeente kunnen ontmoeten en bemoedigen. Het is belangrijk dat wij als gemeente elkaar niet los laten maar vertrouwen op de kracht van God.