Protestantse Gemeente Bilthoven


Verenigingswerk


 • VROUWENVERENIGING Bidt en Werkt

  De vereniging staat open voor alle vrouwen. Behandeld worden Bijbelstudies uit de “Hervormde Vrouw” Bijeenkomst eenmaal per 2 weken op donderdagavond vanaf 19.30 uur in het wijkgebouw.

  Contactpersoon: Jannie Drost (gerben.drost@filternet.nl)

 • MANNENVERENIGING “Onderzoekt de Schriften

  De vereniging staat open voor alle mannen. Behandeld worden Bijbelstudies uit de “Hervormde Vaan”. Bijeenkomst eenmaal per 2 weken vanaf 19.30 uur in het wijkgebouw.

  Contactpersoon: Jan Westeneng (weste43@hetnet.nl)                                                                                                                   


 • JONGERENKRING

  Deze kring is bedoeld als een soort voortgezette catechese voor hen die in het afgelopen jaar openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Een kring voor vooral jongere gemeenteleden. Bijeenkomsten één keer per maand vanaf 20.00 uur in de consistorie of bij één van de leden thuis.

  Ds. R.W. de Koeijer (rwdekoeyer@filternet.nl)


 • LIDMATENKRING

  Deze kring staat open voor alle gemeenteleden. De bijeenkomsten worden gehouden op de 4e dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur bij één van de leden thuis.

  Contactpersoon: Greet Westeneng (greet.westeneng@gmail.com)


 • BIJBELKRING

  Deze kring staat open voor alle gemeenteleden en wordt geleid door de predikant. De bijeenkomsten worden gehouden op de eerste woensdag van de maand vanaf 20.00 uur in de consistorie.

  Contactpersoon: Ds. R.W. de Koeijer (rwdekoeyer@filternet.nl)


 • VROUWENBIJBELSTUDIEGROEP

  De groep staat open voor alle vrouwen. Behandeld worden Bijbelstudies uit de “Hervormde Vrouw”. Bijeenkomst eenmaal per 2 weken op woensdagmorgen vanaf 10.00 uur in de consistorie.

  Contactpersoon: Karin Bos


 • GEBEDSKRING

  Tijdens deze bijeenkomst, die circa 3 kwartier duurt, wordt de Heere gedankt voor zijn weldaden. Daarnaast wordt er voorbede gedaan voor de kerk, zending, evangelisatie, noden in de gemeente enz. Dit gebeurt in de vorm van een zogeheten kringgebed, waaraan men ook stilzwijgend kan deelnemen. Een ieder is hartelijk welkom. Bijeenkomst één keer per 2 weken op woensdagavond om 19.15 uur in het wijkgebouw.

 • ZENDINGSCOMMISSIE GZB / IZB

 • De commissie wil het zendingsbewustzijn bij de gemeente stimuleren. Zij doet dit onder meer door publiciteit, bezinning en het onderhouden van contacten met zendingsarbeiders die een band met de gemeente hebben. Met betrekking tot evangelisatie hoopt de commissie zich bezig te gaan houden met het bekendheid geven aan de IZB. Vooral hoopt zij na te denken over het uitdragen van de Blijde Boodschap op plaatselijk en landelijk niveau.

  Contactpersoon: J. Heijstek

 • THUISFRONTCOMMISSIE (TFC)

  Deze commissie werkt ten behoeve van Jaap en Marieke die zijn uitgezonden naar ZO Azië. De TFC regelt vanuit Nederland de financiering van de uitzending en staat hen bij met raad en daad.

  Contactpersoon: Ester van Wiggen (evwiggen@kpnplanet.nl)


 • VAKANTIEBIJBELWERK

  Elk jaar worden er één of meer VBW dagen gehouden. Het doel is (niet) kerkelijke kinderen en tieners te bereiken met het Evangelie door middel van een Bijbelvertelling, zingen en een creatief en recreatief (spel) gedeelte.

  Contactpersoon: Ester van Wiggen (evwiggen@kpnplanet.nl)


 • SAMEN ZINGEN

  Gemiddeld 3 keer per jaar wordt een samen-zingen-avond belegd. Tijdens deze avond zingen we psalmen en liederen onder begeleiding van diverse muziekinstrumenten die door gemeenteleden worden bespeeld. Deze avond is voor jong en oud om samen de Heere God te eren met zingen. Het programma wordt samengesteld door een aantal jongeren met de jeugdouderling.

  Contactpersoon: Margreet Steenbeek (matthieu.steenbeek@cbre.com