Protestantse Gemeente Bilthoven


Bijzondere diensten

  • Doopdienst

    Bediening van de doop kan worden aangevraagd bij één van de predikanten. In overleg wordt dan een passende datum gezocht en de dienst verder doorgesproken.
  • Dienst van Schrift en Tafel

    De viering van het Heilig Avondmaal vindt ongeveer maandelijks plaats. Op Witte Donderdag vieren we het aan tafel, de andere keren is het lopend Avondmaal. Ook kinderen zijn van harte welkom mee te doen. Er worden brood en wijn en druivensap gebruikt.
  • Kerk- en schooldienst

    De kerk- en schooldiensten zijn een samenwerking tussen de Centrumkerk en de Julianaschool. De diensten vinden vijf keer per jaar plaats in de reguliere zondagsdienst. Hoewel er speciale aandacht is voor kinderen zijn deze diensten niet kinderachtig. Kerk- en schooldienst