Protestantse Gemeente Bilthoven


Cantorij

Sinds 2013 is Seline Loef als cantor verbonden aan onze gemeente. De cantorij bestaat uit het grote koor, het kamerkoor en de kindercantorij.

De repetities vinden op woensdag plaats in de Centrumkerk. Wilt u een repetitie bijwonen, dan kunt u contact opnemen met Seline Loef via cantor@pknbilthoven.nl.

 

  • Grote koor

    Het grote koor van de cantorij is een groep van ongeveer veertig enthousiaste zangers. Het koor repeteert op woensdagavond van 19.45 uur tot 20.45 uur en zingt zo'n acht keer per jaar tijdens de diensten. Het grote koor is altijd op zoek naar leden in alle stemgroepen, dus schroom niet om eens langs te komen!
  • Kamerkoor

    Het kamerkoor van de cantorij bestaat uit een selecte groep geoefende zangers. Het kamerkoor repeteert op woensdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur. Daarnaast zingen de leden van het kamerkoor mee in het grote koor, van 19.45 uur tot 20.45 uur. Repertoire uit de volle breedte van de kerkmuziek, van gregoriaans tot hedendaags. Het kamerkoor zingt zo'n acht keer per jaar tijdens de erediensten. Daarnaast zijn er bijzondere projecten, zoals een concert of een cantatedienst. Zingt u ook handig van blad? Neem dan eens contact op met de cantor!
  • Kindercantorij

    De kindercantorij repeteert op woensdag aan het eind van de ochtend. In de repetities wordt muziek ingestudeerd en gewerkt aan notenlezen en stemvorming. Het koor treedt op tijdens de maandopeningen, op donderdagmorgen in de Centrumkerk. Ook zingt het koor een aantal keren in kerkdiensten.