Protestantse Gemeente Bilthoven


Raad van Kerken

De Raad van Kerken De Bilt en Omstreken is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in de zes dorpskernen van de gemeenten De Bilt en Den Dolder. De aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen willen elkaar versterken en gezamenlijk dienstbaar zijn aan de samenleving, met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid.
De Protestantse Gemeente Bilthoven is lid van de Raad van Kerken. Vanuit de PGB is dhr. John van Zijl vertegenwoordiger in de Raad. Voorzitter van de Raad van Kerken is ds. G.L. (Gert) Landman.
Binnen de Raad van Kerken zijn onder andere volgende werkgroepen actief: Blauwe folder, De Bilt 900, WOD (Werkgroep Oecumenisch Diaconaat) en Geestelijke zorg bij rampen.

Zie ook www.raadvankerkendebilt.nl/