Protestantse Gemeente Bilthoven


Wat is daarop uw antwoord?

Dit is een gesprekskring voor alle mensen die eens van gedachten willen wisselen over hun vragen of ervaringen die met “geloven” te maken hebben. Vragen als: Wat hoort er nu bij wat ik altijd christelijk geloof heb genoemd? Wat is achterhaald en wat is er over van al die dingen die ik voor waar en zeker heb gehouden? Waarom is er zoveel veranderd? Is er een onopgeefbare kern?
Het is goed om daar in vertrouwde kring over te kunnen spreken en van elkaar te horen wat voor ieder van ons belangrijk is.

Er is plaats voor vijftien mensen. Tijd en plaats worden nog bekend gemaakt via het kerkblad en zondagsbulletin. De leiding is in handen van Matty Vroom.