Protestantse Gemeente Bilthoven


Werkgroep ZWO

ZWO staat voor: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
Deze groep bestaat uit zes mensen en vergadert acht keer per jaar. De groep houdt zich onder andere bezig met de veertigdagencampagne, de verspreiding van de zendingskalenders, diverse schrijfacties van Kerk in Actie, de Paasgroetenactie en de zendingsbussen (in samenwerking met de zendingscommissie van De Ark). De werkgroep is aanspreekpunt aangaande het gebruik van Fairtrade-producten binnen de kerkelijk gemeente.
Contactpersoon is mevr. Machteld Loeff.